AJAN Cam

Dzięki naszemu autorskiemu narzędziu usprawnisz pracę w Twojej firmie! Oprogramowanie zostało stworzone tak, aby w pełni zintegrować przecinarki termiczne z pracą technologa, który ma za zadanie przygotować produkcję. Dzięki naszemu rozwiązaniu, możliwe będzie szybka i efektywna praca w każdej firmie wykorzystującej maszyny CNC.

Oprogramowanie AJANCam

Nasz autorski moduł CAM wykorzystuje inteligentne stopniowanie poziomu zagnieżdżania detali na arkuszu. Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie funkcji automatycznego nestingu w czasie. Nesting, czyli automatyczne układanie elementów w arkuszu stosuje się w celu jak najlepszego wykorzystania surowca. Dzięki temu, nasz materiał jest wykorzystany w niemal 100% co pozwala na zlikwidowanie bezużytecznych skrawków oraz zaoszczędzenie kosztów.

Program zapewniający wydajność

Narzędzie jest tworzone z myślą o klientach firmy AJANPolska, którzy oczekują od swoich technologów, aby rozkroje arkuszy przygotowane były szybko, dokładnie i prawidłowo oraz były w stu procentach kompatybilne z maszynami typu SHP 130/260. Dzięki modułowi CAM, możliwy jest nie tylko automatyczny nesting, ale również ręczne rozmieszczanie elementów, które pozwoli na tworzenie grup detali. Oprogramowanie AJANCam pozwoli także na bezproblemowe wygenerowanie raportu, który będzie zawierał czas cięcia, koszty, wybrane parametry, ilość odpadów itp. Dzięki użyciu naszego narzędzia, każdy będzie mógł nie tylko skorzystać z bazy parametrów do różnych rodzajów cięcia, ale również własnoręcznego wybrania kolejności przecinania.

Są to tylko niektóre z zalet, jakie posiada proponowane przez nas rozwiązanie. Zapraszamy od zapoznania się z dokładna listą poniżej i do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!

Programy i aktualizacje znajdują się w strefie klienta do której należy się zalogować wykorzystując login i hasło wygenerowane przez naszą firmę.

Podstawowe zalety AJANCam


Moduł CAD

 • import DXF
 • export DXF
 • import kodów ESSI
 • import map bitowych
 • tworzenia i edycja plików DXF
 • zamiana tekstu z dowolnego fontu na wektor
 • font przeznaczony typowo do trasowania
 • funkcja trasowania
 • funkcja otwartego konturu
 • redukowanie liczby węzłów na konturze
 • zamiana odcinków na łuki (np. w przypadku rozwinięć rur)
 • sprawdzenie poprawności narysowanego detalu
 • kopiowanie oparte na siatce oraz szyk kołowy
 • oraz inne funkcje związane z modułem rysowania wektorowego

Moduł PIPE

 • gotowe przykłady połączeń rur okrągłych
 • rozwinięcia stożków
 • kolana segmentowe
 • tworzenie rozwinięć rur lub cięcie bezpośrednio na maszynie AjanBKM

Moduł CAM

 • automatyczny nesting
 • ręczne rozmieszczanie elementów z możliwością tworzenia grup detali
 • dowolne obroty elementów podczas rozmieszczania, kopiowanie, lustrzane odbicia, itp.
 • automatyczne generowanie parametrów związanych z wejściem i wyjściem
 • przypisywanie rodzajów wejść/wyjść do konkretnego rodzaju materiału i grubości
 • tworzenie własnych materiałów
 • kontrola kolizji detali względem siebie i marginesów arkusza
 • różne strategie automatycznej kolejności cięcia konturów zewnętrznych i otworów
 • możliwość wybrania własnoręcznie kolejności cięcia
 • edycja wejść/wyjść na wykonanej już obróbce dla pojedynczych detali lub na tych samych elementach
 • baza parametrów dla cięcia plazmowego, autogenowego, laserowego, a także cięcia kratownic
 • magazyn arkuszy oraz odpadów z możliwością eksportu do pliku
 • tworzenie rozkrojów na arkuszach narysowanych w dowolnym kształcie
 • zapisywanie rozkrojów jako kod ESSI, plik DXF ewentualnie do wewnętrznej bazy danych programu
 • raportowanie z możliwością ofertowania w postaci PDF, XLS
 • informacje o kosztach, czasie cięcia, wybranych parametrach, ilości odpadu, złomu i wiele innych zawarte w jednym raporcie generowanym automatycznie lub na nasze żądanie
 • możliwość programowania połączeń mostkowych detali z różnymi szerokościami automatycznie lub w miejscach, które sami wyznaczymy
 • cięcie na wspólną krawędź z dwoma rodzajami strategii - na elementy, bądź na plastry
 • tworzenie automatyczne i ręczne oraz zapisywanie do magazynu pozostałości arkusza do późniejszego wykorzystania
 • wykonywanie pętli zaostrzających narożniki
 • funkcja mikromostki, dzięki której detal pozostaje połączony z arkuszem, przydatna np. podczas gięcia detalu wraz z otworem
 • możliwość narzucenia ukosowania na detale, aby utworzyć fazy, które wytnie głowica
 • podgląd przebiegu całego procesu cięcia na symulacji wideo
 • wybieranie krawędzi, których nie chcemy ciąć
 • zmiana punktu referencyjnego (startowego), wykorzystywana często podczas wycinania z okrągłego arkusza
 • wymiarowanie rozmieszczonych detali
 • narzucanie kompensacji szczeliny cięcia w zależności od wybranej technologii lub wpisywanie własnej