AJF – AJAN POLSKA

AJAN POLSKA oferuje 3 różne wielkości systemu filtrowentylacyjnego w zależności od:

  • ilości palników plazmowych na maszynie
  • mocy palników plazmowych
  • obszaru roboczego stołu wentylacyjnego

Obecnie są to jednostki z typoszeregu i o wydajności systemu:

  • AJF8, 6000 m3/h
  • AJF12, 8000 m3/h
  • AJF16, 10000 m3/h

OPIS – AJAN POLSKA

AJAN JET FILTER z oznaczeniem cyfrowym oznacza ilość wkładów filtracyjnych, natomiast powierzchnia filtrująca wkładu została ustalona na poziomie 24 m2. AJF jest zarządzany przez mały układ sterowania który czuwa nad odpowiednim utrzymywaniu wkładów w czystości za pomocą przedmuchów sprężonym powietrzem. Frekwencja przedmuchów została zredukowana o połowę (w porównaniu do starszej generacji VR), co oznacza zmniejszenie zużycie powietrza do 150 l/min. Głównym czynnikiem umożlwiającym tą redukcję stał się nadzór nad ciśnieniem powietrza odsysanego. Seria AJF cechuje się ponadto poziomo zamontowanymi wkładami. Taki system znacząco ułatwia dostęp do wkładów podczas ich wymiany a tym samym można tą czynność wykonać we własnym zakresie. Każdy system wyposażony jest w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki sposób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywać je w schowku, skąd mogą zostać łatwo usunięte.

SKUTECZNOŚĆ – AJAN POLSKA

System AJF wyposażony w aktywną membranę to 98.99 % skuteczności (dla cząsteczek ≥ 0,4 mikrometra ; jeden mikrometr równa się 10−6 m) oczyszczania pyłów i gazów powstających podczas procesu cięcia. Na zakres mniejszy niż 0,4 μm przypada 98,9 % cząsteczek, co ze względu na ich znikomą wielkość (pył szczególnie miałki), stanowi 54,6 % całkowitej masy. Dlatego też, niezwykle ważnym jest oddzielanie cząsteczek w wielkości poniżej 0,4 μm.

Pyły przyczyniające się do powstania niebezpiecznych chorób są mniejsze niż 0,4 mikrometra, dlatego technologia ta skupia się nie tylko na zapewnieniu jakości oczyszczania powietrza w zakresie widocznym dla ludzkiego oka, ale również w zakresie cząstek mniejszych – bardziej niebezpiecznych.