Wyposażenie dodatkowe: głowica 2D+, filtrowentylacja - AJAN Polska

Głowica 2D+

System skierowany jest do firm, które zmuszone są do częstego spawania wypalonych części. Poprzez zastosowanie serwonapędu na poszczególnych osiach, możliwe było uzyskanie bardzo wysokiej dokładności pozycjonowania (+-0,1mm).

Kąt odchylenia palnika względem arkusza blachy został ograniczony do 48", co umożliwi przygotowanie każdej fazy spawalniczej podczas cięcia. Kąt obrotowy to 500`, wartość ta jest wystarczająca aby umożliwić najbardziej wymyślne kształty ukosowania.

Obsługa systemu została ułatwiona do niezbędnego minimum. Całe programowanie odbywa się wyłącznie w sterowniku. Oczywiście i w tym rozwiązaniu został zastosowany nasz opatentowany system antykolizyjny , który chroni palnik plazmowy, serewonapędy jak i elementy suportu przed uszkodzeniem. Pomiar odległości przy paleniu 3D opiera się wyłącznie na pomiarze łuku plazmowego.

Grubości ukosowania uzależnione są w dużej mierze od agregatu plazmowego, jednak maksymalna grubość blachy do ukosowania (SHP260A) to 35mm w stali czarnej.

Filtrowentylacja VR 8/12/16

System filtrowentylacji produkowany jest w 3 różnych wielkościach , zależnie od wymiarów stołu roboczego. Skuteczność układu filtrującego to 99,8%. Każdy z wkładów zawiera 24m2 odpornego na płomienie papieru filtrującego. Cała jednostka jest kontrolowana przez elektroniczny oczyszczacz filtrowy.

Frekwencja przedmuchów została zredukowana o połowę (w porównaniu do starszej generacji), co oznacza zmniejszenie zużycie powietrza do niezbędnego minimum. Wkłady zamontowane są poziomo , a dostęp został ułatwiony. Wymiana wkładów nie stanowi większego problemu i może zostać zrealizowana we własnym zakresie. Każdy system jest wyposażony w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki sposób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywać je w schowku, skąd mogą zostać łatwo usunięte.

Dzięki wysokiej skuteczności układu filtrowentylującego, powietrze wylatujące może zostać użyte do ogrzewania hali produkcyjnej.